چهارشنبه  26  تیر  1398
سه شنبه , 04 تیر 1398 ساعت 17:57

علی احمدوند

دیدارهای امروز دکتر ظریف

معاون وزیر خارجه اسلواکی، سفیر جدید ایتالیا، نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد و قائم مقام وزارت امور خارجه عراق امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.

http://ana.ir/i/400713