چهارشنبه  26  تیر  1398
سه شنبه , 28 خرداد 1398 ساعت 12:53

علی احمدوند

نشست خبری رئیس ستاد انتخابات کشور

اولین نشست خبری جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز با حضور اصحاب رسانه در وزارت کشور برگزار شد.

http://ana.ir/i/399051
اهتمام فرمانداران در برقراری شرایط یکسان برای نامزدهای انتخاباتی

اهتمام فرمانداران در برقراری شرایط یکسان برای نامزدهای انتخاباتی