يكشنبه  05  خرداد  1398
پنجشنبه , 23 اسفند 1397 ساعت 15:09

علی حدادی اصل

مجمع عمومی خانه احزاب ایران

مجمع عمومی خانه احزاب ایران صبح امروز با حضور اکثریت اعضا و با رای گیری و انتخاب هیات مدیره جدید در وزارت کشور برگزار شد.

http://ana.ir/i/368088
تعداد اخبار امروز گروه : 0 خبر