سه شنبه  04  تیر  1398
دوشنبه , 08 شهریور 1395 ساعت 19:40

حسین یاراحمدی

مراسم افتتاح سد مخزنی کوچری با حضور رییس مجلس

مراسم افتتاح سد مخزنی کوچری که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در گلپایگان برگزار شد

http://ana.ir/i/114047
سد کوچری گلپایگان سرریز شد

سد کوچری گلپایگان سرریز شد

تعداد اخبار امروز گروه : 6 خبر