سه شنبه  28  اسفند  1397
پنجشنبه , 24 خرداد 1397 ساعت 11:35

وام ودیعه مسکن دانشجویان افزایش یافت

وام ودیعه مسکن متاهلی و کمک رهن دانشجویان دانشگاه‌های سراسری در سال جاری افزایش یافت.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، سال گذشته ۴۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن متاهلی و کمک رهن به دانشگاه ها پرداخت شده بود که امسال به ۵۹ میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در گذشته به هر دانشجوی متاهل در تهران ۷ و نیم میلیون تومان به ۵ کلانشهر مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و کرج ۶ میلیون تومان و به سایر شهرها ۴ و نیم میلیون تومان وام مسکن ارائه می شد.

سال گذشته وام مسکن دانشجویان متاهل در تهران به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین وام مسکن در کلان شهرها به ۱۲ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۹ میلیون تومان افزایش یافت.