جمعه  03  اسفند  1397
سه شنبه , 05 خرداد 1394 ساعت 16:43

با حکم وزیر علوم، سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، طی حکمی دکتر سعد الله نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم را با حفظ سمت به سمت سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری آنا، در حکم دکتر فرهادی خطاب به دکتر نصیری قیداری آمده است : امید است بر اساس اهداف ، رسالت ها و برنامه های ملی ، منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران و با بهره مندی از تجارب ارزنده محققان و کلیه همکاران آن کمیسیون و با همکاری سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه ای از زحمات دکتر محمد رضا سعید آبادی در دوران تصدی دبیر کلی کمیسیون ملی یونسکو در ایران تقدیر کرد .