سه شنبه  31  اردیبهشت  1398
پنجشنبه , 26 اردیبهشت 1398 ساعت 02:52

فناورانه/5؛

ارائه خدمات عمومی و تخصصی برای فناوران از امتیازات مرکز رشد است

مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی پس از پذیرش واحدهای فناور خدماتی از قبیل فضای کاری، مشاوره‌های مدیریتی و مالی، خدمات فنی و خدمات آزمایشگاهی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش اقدامات دانش‌بنیان و ایجاد تحول در فناوری و گزاره‌های آموزشی، رویکرد جدیدی برگزیده است. اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی درصدد مسئله‌محوری و تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات دانش‌بنیان خود هستند.

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا در نظر دارد ضمن بازتعریف قوانین تأسیس واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی، گزارش‌هایی درباره نحوه اخذ تسهیلات و حمایت‌های دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌پایه ارائه کند.

مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی پس از پذیرش واحدهای فناور خدماتی در سه دسته برای فناوران ارائه می‌کند. خدماتی که برای تمام واحدهای فناور صرف‌نظر از زمینه تخصصی فعالیت‌های واحد فناور برای آن‌ها ارائه می‌شود خدمات عمومی گفته می‌شود که می‌توان به قرار دادن فضای کاری، مشاوره‌های مدیریتی و مالی، خدمات آموزشی، خدمات فنی و خدمات آزمایشگاهی ارائه کرد.

خدماتی که با توجه به نوع مرکز رشد و واحدهای فناور مستقر در زمینه تخصصی مورد نیاز شرکت‌ها خواهد بود، خدمات تخصصی نام گرفته و مشاوره‌های مدیریتی و مالی تخصصی، خدمات فنی و آزمایشگاهی تخصصی از این دست خدمات به حساب می‌رود.

برای نوشتن این گزارش از آیین‌نامه استقرار واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استفاده شده است.

انتهای پیام/4122/4116/

 

http://ana.ir/i/381646
مقاله عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد در ژورنال بین‌المللی نمایه شد

مقاله عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد در ژورنال بین‌المللی نمایه شد

ادامه فعالیت مرکز رشد منوط به نتایج امتیازات ارزیابی است

ادامه فعالیت مرکز رشد منوط به نتایج امتیازات ارزیابی است

دومین دوره طرح توانمندسازی صدف برگزار می‌شود

دومین دوره طرح توانمندسازی صدف برگزار می‌شود

مراکز رشد برای ساخت ایده از هسته‌های فناور حمایت می‌کنند

مراکز رشد برای ساخت ایده از هسته‌های فناور حمایت می‌کنند

خدمات ویژه مراکز رشد برای ارزش افزوده واحدهای فناور ارائه می‌شود

خدمات ویژه مراکز رشد برای ارزش افزوده واحدهای فناور ارائه می‌شود

ارائه برنامه کاری واحد فناور برای استقرار در مراکز رشد الزامی است

ارائه برنامه کاری واحد فناور برای استقرار در مراکز رشد الزامی است

جذب و پذیرش واحدهای فناور براساس فعالیت مرکز رشد انجام می‌گیرد

جذب و پذیرش واحدهای فناور براساس فعالیت مرکز رشد انجام می‌گیرد

معیارهای رشد یافتگی واحدهای فناور در دوره‌های رشد محقق می‌شود

معیارهای رشد یافتگی واحدهای فناور در دوره‌های رشد محقق می‌شود

دوره رشد مقدماتی از الزامات تأسیس واحدهای فناور دانشگاه آزاد است

دوره رشد مقدماتی از الزامات تأسیس واحدهای فناور دانشگاه آزاد است

واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی دارای هویت مستقل حقوقی هستند

واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی دارای هویت مستقل حقوقی هستند

تعداد اخبار امروز گروه : 0 خبر