348855
دوشنبه  30  مهر  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

چهارشنبه , 26 اردیبهشت 1397 ساعت 16:37

مجید مشک بید حقیقی

تریبون آزاد با موضوع «کالای ایرانی» در واحد رشت

تریبون آزاد با عنوان «کالای ایرانی» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و با حضور جمع کثیری از دانشجویان برگزار شد.

برچسب ها