1217717
پنجشنبه  24  آبان  1397
سه شنبه , 19 تیر 1397 ساعت 09:50

رضا میرزایی

اردوی تشکیلاتی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

اردوی تشکیلاتی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت در حال برگزاری است.

برچسب ها