727901
پنجشنبه  22  آذر  1397
سه شنبه , 23 آبان 1396 ساعت 16:28

کهزاد اکبری

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب بعد از زلزله

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب از زلزله اخیر استان کرمانشاه‎ دچار خسارتهایی جزئی شد.

برچسب ها