249939
دوشنبه  23  مهر  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

دوشنبه , 23 بهمن 1396 ساعت 09:32

عبداله تقی خانی

همایش فقیه انقلابی« آیت الله سیدحسن موسوی شالی» در واحد بوئین‌زهرا

همایش فقیه انقلابی آیت الله سید حسن موسوی شالی در دانشگاه آزاد اسلاامی واحد بوئین زهرا برگزار شد.

برچسب ها