دوشنبه  01  بهمن  1397
پنجشنبه , 21 تیر 1397 ساعت 14:41

محمود بدیعی

بازدید جمعی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از مراکز تحقیقاتی و دانش‌بنیان واحد اصفهان

مدیران کل فناوری و فرآیند و برنامه‌ریزی استراتژیک هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه هیأت عالی نظارت منطقه 6 این دانشگاه از مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، بازدید کردند.