دوشنبه  30  اردیبهشت  1398
دوشنبه , 11 تیر 1397 ساعت 16:44

مرتضی رامک

بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر از روند برگزاری امتحانات

دکتر مسعود جعفری‌نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر از روند برگزاری امتحانات پایان ترم این دانشگاه بازدید کرد.