237520
چهارشنبه  25  مهر  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

پنجشنبه , 24 خرداد 1397 ساعت 15:12

علی امانی

آزمون کتبی مسابقه «تفسیرسوره نور»در دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد

آزمون کتبی مسابقه «تفسیرسوره نور» طرح رمضان بهار قرآن دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد با استقبال بیش از400 نفر از استادان و کارمندان برگزار شد.

برچسب ها