349506
جمعه  27  مهر  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

سه شنبه , 22 خرداد 1397 ساعت 11:16

علی حدادی اصل

بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از تحریریه خبرگزاری آنا

دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و تبریز از تحریریه خبرگزاری دانشگاه آزاد بازدید کرد.

برچسب ها