1161432
چهارشنبه  23  آبان  1397
پنجشنبه , 14 تیر 1397 ساعت 15:45

قدرت‌الله قندالی

بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سمنان از آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما گرمسار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان همراه دبیر و اعضای شورای سیاست‌گذاری سما سمنان از آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما گرمسار بازدید کرد.

برچسب ها