چهارشنبه  29  خرداد  1398
چهارشنبه , 19 دی 1397 ساعت 11:39

منابع خارجی

مکان‌های زیرزمینی در جهان

غارها و تونل‌ها همواره بخشی از زندگی انسان بوده‌اند. ما از غار برای ذخیره‌سازی، سرگرمی و پناهگاه امن انسان و تونل مسیری برای عبور مترو و خودرو فراهم می‌کنیم.