322283
سه شنبه  24  مهر  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

پنجشنبه , 21 تیر 1397 ساعت 00:13

منابع خارجی

دوچرخه های بدون راکب در چین

در سال های اخیر دوچرخه سواری در چین رشد زیادی داشته است و ده ها شرکت دوچرخه سازی، میلیون ها دوچرخه با رنگ ها و مدل های گوناگون به بازار عرضه کرده اند. اما از آن جائیکه عرضه کارخانه ها بیش از تقاضای مردم بود و از سوی دیگر دولت چین هم زیر ساخت ها و مقرارت برای سیل ناگهانی میلیون ها دوچرخه به خیابان ها را فرهم نکرده بود، این امر باعث شد تا راکبان دوچرخه در هر جای خالی در خیابان دوچرخه ها را رها کنند و در نتیجه باعث مسدود شدن و شلوغی خیابان ها و مسیر های شهر شوند.

برچسب ها