1237225
پنجشنبه  24  آبان  1397
دوشنبه , 18 تیر 1397 ساعت 04:08

رویترز

زندگی سخت و طاقت‌فرسا پناهندگان در بنگلادش

عکاس خبرگزاری رویترز، که وقت خود را در اردوگاه پناهندگان در بنگلادش گذرانده است و نزدیک به 10،000 نفر از 700،000 نفر پناهنده مسلمان روهینگیا را که از خشونت در همسایگی خود با دولت میانمار فرار کرده بودند، صرف کرد. طبق گفته این عکاس، برخی از پناهندگان که در حال حاضر در صنعت ماهیگیری کار کرده اند دستمزد نابرابر و کمی نسبت به کار قانونی در بنگلادش دریافت می کنند و زندگی این پناهندگان بسیار سخت و طاقت فرسا است. تعدادی از پناهندگان روهینگیا به درخواست های کییل سئونی با قدردانی از جایی که آنها بودند، پاسخ دادند و این امر به معنای امنیت از خشونت هایی است که برای آنها در میانمار به بار آورد.

برچسب ها