شنبه  02  شهریور  1398
پنجشنبه , 09 خرداد 1398 ساعت 20:23

صبح امروز؛

دکتر ولایتی با جوان شطرنج‌باز ایرانی دیدار کرد

دکتر ولایتی در آستانه روز قدس با جوان شطرنج باز ایرانی انصراف دهنده از رقابت با ورزشکار رژیم صهیونیستی دیدار کرد.