شنبه  29  تیر  1398
سه شنبه , 27 فروردین 1398 ساعت 11:20

لیلا قدرت اللهی

اجرای طرح زکات کمیته امداد امام خمینی(ره)

طرح زکات کمیته امداد امام(ره) از بین عشایر منطقه "خانه نهر" شهرستان جهرم استان فارس جمع آوری و در همان منطقه صرف هزینه نیازمندان و یا کارهای عمرانی می شود.