سه شنبه  03  اردیبهشت  1398
سه شنبه , 19 تیر 1397 ساعت 01:10

علی حدادی اصل

پاها

امروزه شغل و یا جایگاه انسان‌ها از روی پوشش و ظاهر قضاوت می‌شود. تا حدی که برخی از افراد با نگاهی اجمالی به ظاهر حتی شخصیت افراد را نیز قضاوت می‌کنند. به همین سبب در مجموعه پیش رو سعی شده‌است تا ظاهر تمام قد اشخاص در هر لباس و قامتی که هستند بدون دیده شدن صورت نمایانگر شود تا نهیب قضاوت را کمرنگ‌تر کند.