يكشنبه  05  خرداد  1398
چهارشنبه , 22 اسفند 1397 ساعت 10:25

عمید فراهی

نوزدهمین جلسه هیات امنای استان خوزستان

نوزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، صبح امروز به ریاست دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و استاندار خوزستان برگزار شد.