دوشنبه  01  بهمن  1397
چهارشنبه , 21 شهریور 1397 ساعت 16:48

علی احمدوند

هشتمین کنگره سراسری دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

هشتمین کنگره سراسری دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی از امروز صبح آغاز شد و تا جمعه 23 شهریور ادامه خواهد داشت.