چهارشنبه  04  اردیبهشت  1398
پنجشنبه , 23 مهر 1394 ساعت 15:09

حسین شریعت

سفر معصومه ابتکار به مشهد

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با سفر به مشهد مقدس در همایش «مدرسه سبز، نماد توسعه پایدار» حضور یافت و نخستین هنرستان محیط زیستی(جم) را افتتاح کرد.