شنبه  29  تیر  1398
سه شنبه , 27 فروردین 1398 ساعت 12:58

پیام ثانی

طرح رعد 24 پلیس پایتخت

بیست و چهارمین مرحله از طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت درمحل این ستاد واقع در خیابان انقلاب تهران برگزار شد.