چهارشنبه  26  تیر  1398
شنبه , 24 فروردین 1398 ساعت 17:55

وحید خدادادی

زندگی در ایستگاه سوم

ایستگاه بام‌دژ این روزها نه وسیله‌ای برای رفتن که فرصتی برای ماندن است، سر و صداهای کودکانه جای سوت قطار را گرفته‌اند و مسافرین تازه آن قصد پیاده شدن ندارند.