شنبه  29  تیر  1398
پنجشنبه , 22 فروردین 1398 ساعت 18:13

وحید خدادادی

سیل در روستای عین دو اهواز

عین دو، منطقه ویژه شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز است. مناطق عنده، ملاشیه و سیاحی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که از طریق سد سلمان تهدید می شود .