چهارشنبه  05  تیر  1398
جمعه , 21 دی 1397 ساعت 11:18

علی احمدوند

دیدار مدیرعامل خبرگزاری آنا با فرزند آیت الله هاشمی شاهرودی

ظهر امروز حسن کربلایی مدیرعامل خبرگزاری آنا با فرزند آیت الله هاشمی شاهرودی دیدار کرد.