پنجشنبه  30  خرداد  1398
دوشنبه , 17 دی 1397 ساعت 15:26

وحید خدادادی

پنجاه‌ویکمین سال درگذشت جهان پهلوان تختی

مراسم پنجاه‌ویکمین سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی، صبح امروز با حضور اهالی ورزش در ابن بابویه شهر ری برگزار شد.