118681
سه شنبه  20  آذر  1397
سه شنبه , 13 آذر 1397 ساعت 14:02

وحید خدادادی

نخستین جشنواره انرژی و مواد در دانشگاه آزاد اسلامی

نخستین جشنواره انرژی و مواد در دانشگاه آزاد اسلامی، پیش از ظهر امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

برچسب ها