دوشنبه  02  اردیبهشت  1398
جمعه , 23 شهریور 1397 ساعت 15:18

عمید فراهی

آئین شیرخوارگان حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

گردهمایی بزرگ شیرخوارگان حسینی، همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد.