142240
شنبه  26  آبان  1397
پنجشنبه , 07 تیر 1397 ساعت 22:14

ابوالفضل ماهرخ

برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه امیرکبیر

آزمون کنکور سراسری سال 1397 عصر امروز در دانشگاه امیر کبیر تهران برگزار شد.

برچسب ها