842132
سه شنبه  22  آبان  1397
چهارشنبه , 06 تیر 1397 ساعت 12:11

عمید فراهی

استقبال از مدال آوران مسابقات جهانی ربوکاپ کانادا

مراسم استقبال از مدال آوران مسابقات جهانی ربوکاپ کانادا در فرودگاه امام خمینی(ره) برگزار شد.

برچسب ها